Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek

Als u hulp, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of woningaanpassingen aanvraagt bij de gemeente, krijgt u in veel gevallen eerst een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Vaak is dat met iemand van een gemeentelijk wijkteam of sociaal team.
In het gesprek volgt de medewerker van de gemeente altijd de volgende lijn.

Stappen in het gesprek

De eerste vraag is of u inderdaad hulp of voorzieningen nodig hebt. Hoe ziet uw situatie eruit? Waar loopt het spaak? Wat kunt u daar zelf aan doen? Welke taken kunnen andere gezinsleden overnemen? Zijn er mensen in uw omgeving die dat kunnen? Pas als dat allemaal onvoldoende is, komt u mogelijk in aanmerking voor hulp of voorzieningen van de gemeente.

De volgende vraag is of u die hulp zelf kunt regelen en betalen. Denk aan particuliere poetshulp, de bezorgdienst van de supermarkt of particuliere hulp van een thuiszorginstelling. Kunt u deze hulp wel zelf regelen maar niet zelf betalen, dan kan de gemeente ervoor kiezen u een financiële tegemoetkoming geven.

Is het duidelijk dat u inderdaad hulp of voorzieningen nodig hebt en dat u die niet zelf kunt regelen en betalen, dan bespreekt de medewerker van de gemeente eerst met u de mogelijkheden om gebruik te maken van zogenoemde 'algemene voorzieningen'. Denk hierbij aan maaltijdvoorziening aan huis of aan hulp door vrijwilligers.

Pas als ook deze 'algemene voorzieningen' niet voldoen om ervoor te zorgen dat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen, komt u in aanmerking voor een 'maatwerkvoorziening'.

Voorbereiding

Het uitgangspunt voor het keukentafelgesprek is dus: onderzoek van wat u zelf kunt regelen, al dan niet met de hulp van de mensen om u heen. Houd daar rekening mee als u zo’n gesprek gaat voeren. Het loont de moeite om u goed op het gesprek voor te bereiden. U hoeft dat niet alleen te doen. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op onafhankelijke (en kosteloze) cliëntondersteuning. Bij de aanvraag van hulpmiddelen of woningaanpassingen kan een programma van eisen, opgesteld door een ergotherapeut goed van pas komen.

Een goede voorbereiding is het maken van een persoonlijk plan. In dat plan zet u op een rijtje wat uw situatie is, hoe uw leven eruitziet, welke ondersteuning u daarbij nodig hebt en hoe die ondersteuning er volgens u uit zou kunnen zien. Dit plan vult u van tevoren in en neemt u mee naar het keukentafelgesprek.

Meer over onafhankelijke cliëntondersteuning
Meer over de voorbereiding op het keukentafelgesprek (pdf).

 

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie