Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek

Wie hulp, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of woningaanpassingen aanvraagt bij de gemeente, krijgt in veel gevallen eerst een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Vaak is dat met iemand van een gemeentelijk wijkteam of sociaal team.
In het gesprek volgt de medewerker van de gemeente altijd de volgende lijn.

Stappen in het gesprek

De eerste vraag is of je inderdaad hulp of voorzieningen nodig hebt. Hoe ziet jouw situatie eruit? Waar loopt het spaak? Wat kun je daar zelf aan doen? Welke taken kunnen andere gezinsleden overnemen? Zijn er mensen in je omgeving die dat kunnen? Pas als dat allemaal onvoldoende is, kom je mogelijk in aanmerking voor hulp of voorzieningen van de gemeente.

De volgende vraag is of je die hulp zelf kunt regelen en betalen. Denk aan particuliere poetshulp, de bezorgdienst van de supermarkt of particuliere hulp van een thuiszorginstelling. Kun je deze hulp wel zelf regelen maar niet zelf betalen, dan kan de gemeente ervoor kiezen je een financiële tegemoetkoming te geven.

Is het duidelijk dat je inderdaad hulp of voorzieningen nodig hebt en dat je die niet zelf kunt regelen en betalen, dan bespreekt de medewerker van de gemeente eerst de mogelijkheden om gebruik te maken van zogenoemde 'algemene voorzieningen'. Denk hierbij aan maaltijdvoorziening aan huis of aan hulp door vrijwilligers.

Pas als ook deze 'algemene voorzieningen' niet voldoen om ervoor te zorgen dat je zelfstandig thuis kunt blijven wonen, kom je in aanmerking voor een 'maatwerkvoorziening'.

Voorbereiding

Het uitgangspunt voor het keukentafelgesprek is dus: onderzoek van wat je zelf kunt regelen, al dan niet met de hulp van de mensen om je heen. Houd daar rekening mee als je zo’n gesprek gaat voeren. Het loont de moeite om je goed op het gesprek voor te bereiden. Je hoeft dat niet alleen te doen. Je kunt bijvoorbeeld een beroep doen op onafhankelijke (en kosteloze) cliëntondersteuning. Bij de aanvraag van hulpmiddelen of woningaanpassingen kan een programma van eisen, opgesteld door een ergotherapeut, goed van pas komen.

Een goede voorbereiding is het maken van een persoonlijk plan. In dat plan zet je op een rijtje wat de situatie is, hoe je leven eruitziet, welke ondersteuning je daarbij nodig hebt en hoe die ondersteuning er volgens jou uit zou kunnen zien. Dit plan vul je van tevoren in en neem je mee naar het keukentafelgesprek.

Meer over onafhankelijke cliëntondersteuning
Meer over de voorbereiding op het keukentafelgesprek (pdf).

 

Meer informatie