Zorgverlof

Zorgverlof

Kunt u tijdelijk niet werken of minder werken omdat u voor een zieke ouder, kind of partner zorgt, dan bestaan er verschillende mogelijkheden voor verlof: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.
Deze vormen van verlof zijn wettelijk geregeld in de Wet arbeid en zorg.

Calamiteitenverlof

Soms gebeurt er iets waardoor u niet anders kunt dan wegblijven van uw werk. Een familielid overlijdt. Een partner bevalt. Een waterleiding springt zodat u iets moet regelen met een loodgieter. Een kind wordt ziek op school of op de kinderopvang zodat u het moet ophalen. In deze uitzonderlijke omstandigheden mag u even wegblijven van uw werk om het acute probleem op te lossen. Dat mag een paar uur tot maximaal een paar dagen. U moet dit melden aan uw werkgever en u moet ook aangeven waarom u wegblijft en wanneer u er weer kunt zijn. Uw werkgever mag u dit calamiteitenverlof niet weigeren. U krijgt gewoon uw loon doorbetaald. Het verlof gaat dus niet ten koste van uw vakantiedagen.

Kortdurend zorgverlof

Soms is er geen sprake van een calamiteit maar kunt u toch niet anders dan verlof nemen om te zorgen voor uw partner of kinderen, bijvoorbeeld als de ziekte verergert en er tijdelijk extra inzet van u wordt gevraagd. In dat geval kunt u zogenoemd kortdurend zorgverlof opnemen. Dat mag ook om te zorgen voor iemand buiten uw gezin.

U moet kortdurend zorgverlof van tevoren aanvragen bij uw werkgever. Die mag het verlof alleen weigeren als het bedrijf door uw afwezigheid ernstig in de problemen komt. Tijdens het kortdurend zorgverlof moet uw werkgever ten minste 70% van uw loon doorbetalen. Het gaat dus om een vorm van betaald verlof.

U mag meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het verlof mag in totaal per jaar niet langer duren dan twee keer het aantal uren dat u normaal gesproken in de week werkt. Hebt u meer tijd nodig om voor iemand in uw gezin te zorgen, dan kunt u langdurend zorgverlof opnemen.

Langdurend zorgverlof

Neemt u langdurend zorgverlof, dan mag u per jaar maximaal zes keer het aantal uren opnemen dat u normaal gesproken in de week werkt.

U moet dit verlof ten minste twee weken van tevoren aanvragen bij uw werkgever. De werkgever mag u het verlof niet weigeren tenzij het bedrijf door uw afwezigheid ernstig in de problemen komt - net als bij het kortdurend zorgverlof. Uw werkgever hoeft u niet te betalen tijdens langdurend zorgverlof. Het gaat dus om een vorm van onbetaald verlof.

U mag ook langdurend zorgverlof opnemen om voor mensen buiten uw gezin te zorgen.

Meer informatie