Opname in een instelling

Bij opname in een instelling levert de instelling alle intensieve, langdurige zorg.

Kiest u voor opname in een instelling, dan wordt alle langdurige, intensieve zorg waar u recht op hebt door de instelling geleverd. U bepaalt in overleg met het zorgkantoor in welke instelling u of uw kind wordt opgenomen. Het zorgkantoor moet wel akkoord gaan met uw keuze.

Er zijn veel verschillende soorten zorginstellingen. Denk aan verpleeghuizen, gezinsvervangende tehuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidzorg, woonvormen voor jongeren of volwassenen met een handicap. Elke instelling heeft bovendien een eigen 'kleur', een specifieke visie en beleid als het gaat om het leveren van zorg, hulp en begeleiding.

Het loont dus de moeite goed uit te zoeken welke instelling het beste bij u past, bijvoorbeeld met de hulp van ondersteuners van het zorgkantoor. Die weten welk aanbod er is en welke afspraken het zorgkantoor met die aanbieders heeft gemaakt. U kunt ook onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE of Zorgbelang.
Meer over cliëntondersteuning

Woont u in een zorginstelling, dan regelt die instelling niet alleen de zorg, hulp en begeleiding die u krijgt maar ook eventuele (para)medische behandelingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Veel instellingen beschikken bijvoorbeeld over een eigen huisarts en over een tandarts. In uw indicatiestelling staat op welke vormen van zorg u recht hebt: uw zorgprofiel. Het zorgkantoor zal aan de zorginstelling alle zorg vergoeden die in uw zorgprofiel vermeld staat.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling. Die eigen bijdrage kan zo hoog oplopen dat u niet meer overhoudt dan zak- en kleedgeld.
Meer over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf

Meer informatie