Woningaanpassingen

Er is veel mogelijk om thuis te blijven wonen.

Gewoon thuis blijven wonen, ook als er aanpassingen nodig zijn: er is veel mogelijk. Helaas zijn er ook veel beperkingen, vooral als het gaat om vergoedingen. Veel hangt af van het beleid van uw gemeente.

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat u thuis kunt blijven wonen als u ziek wordt of met beperkingen te maken krijgt. Voor iedereen, dus ook voor mensen met een indicatie voor langdurige, intensieve zorg (Wlz), die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen en daar de zorg geleverd te krijgen. Ook in dat geval is de gemeente verantwoordelijk voor de verstrekking van woningaanpassingen.

Mogelijkheden

Er zijn heel veel mogelijkheden om een woning aan te passen, van eenvoudige aanpassingen tot plaatsing van een zorgunit of een complete verbouwing.
Meer over de mogelijkheden voor woningaanpassingen

Aanvragen

Zijn er duidelijk meer aanpassingen nodig, klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo. Doe dat niet onvoorbereid. Probeer u eerst met hulp van deskundigen uit uw omgeving of lotgenoten alvast te oriënteren op de mogelijkheden. Maar wacht ook niet te lang met de stap naar de gemeente. Zeker bij ingrijpende woningaanpassingen kan er geruime tijd overheen gaan voordat alles is geregeld. Dat is vooral vervelend bij progressieve aandoeningen.
Meer over de aanvraagprocedure voor woningaanpassingen

Beperkingen

De gemeente vergoedt niet zonder meer al uw wensen. De gemeente heeft weliswaar de plicht ervoor te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen, maar daarbij gelden wel beperkende voorwaarden.

De gemeente mag kiezen voor de 'goedkoopst adequate' oplossing. Dat is de oplossingen die voor zo weinig mogelijk geld toch aan de eisen voldoet. De gemeente mag bovendien kiezen voor het 'primaat van verhuizen'. Dat betekent dat de gemeente van u mag verlangen dat niet uw eigen huis wordt aangepast, maar dat u verhuist naar een woning die al aangepast is of die eenvoudig aangepast kan worden.
Meer over de beperkingen bij woningaanpassingen

Eigen bijdrage

Woningaanpassingen zijn maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, die u aanvraagt bij de gemeente. Daarbij geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Woningaanpassingen worden over het algemeen in tien jaar afgeschreven. Dat betekent dat u maximaal tien jaar lang deze eigen bijdrage betaalt. In totaal gaat het om maximaal € 2.275,- over de hele periode, ongeacht hoe duur de aanpassing is en ongeacht uw inkomen of vermogen.

Krijgt u zorg thuis op basis van een indicatie van het CIZ voor de Wet langdurige zorg? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen.
Meer over de eigen bijdrage in de Wmo

Kijktip

Bekijk de webcast Woningaanpassingen, hoe pak je het aan? wanneer u plannen heeft om uw woning aan te passen. Ir. Johan Grootveld, architect, geeft deskundig advies.

Deel je ervaring met woningaanpassingen op het

Meer informatie