Woningaanpassingen

Er is veel mogelijk om thuis te blijven wonen.

Gewoon thuis blijven wonen, ook als er aanpassingen nodig zijn: er is veel mogelijk. Helaas zijn er ook veel beperkingen, vooral als het gaat om vergoedingen. Veel hangt af van het beleid van uw gemeente.

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat u thuis kunt blijven wonen als u ziek wordt of met beperkingen te maken krijgt. Ook als u een indicatie hebt voor opname in een instelling, vanwege de noodzaak van 24-uurszorg in de nabijheid. In dat geval kunt u er namelijk voor kiezen om die zorg thuis geleverd te krijgen.

Sinds1 januari 2015 is voor woningaanpassingen in een huurwoning geen toestemming van de verhuurder nodig. De gemeente beslist of iemand in aanmerking komt voor een woningaanpassing. Bij goedkeuring verstrekt de gemeente vervolgens de woningaanpassing als een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget. De gemeente is wel verplicht om de verhuurder te informeren over de beslissing, voordat de aanpassing is aangebracht. Zo kan een verhuurder meepraten over de uitvoering. Wat is aangepast, hoeft door de huurder bij vertrek niet te worden verwijderd.

Mogelijkheden

Er zijn heel veel mogelijkheden om een woning aan te passen, van eenvoudige aanpassingen tot plaatsing van een zorgunit tot een complete verbouwing. Meer over deze mogelijkheden.

Aanvragen

Zijn er duidelijk meer aanpassingen nodig, klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo. Doet dat niet onvoorbereid. Probeert u zich eerst met hulp van deskundigen uit uw omgeving of lotgenoten alvast te oriënteren op de mogelijkheden. Maar wacht ook niet te lang met de stap naar de gemeente. Zeker bij ingrijpende woningaanpassingen kan er geruime tijd overheen gaan voordat alles is geregeld. Dat is vooral vervelend bij progressieve aandoeningen. Meer over de aanvraagprocedure.

Beperkingen

De gemeente vergoedt niet zonder meer al uw wensen. Integendeel. De gemeente heeft weliswaar de plicht ervoor te zorgen dat u thuis kunt blijven wonen, maar daarbij gelden wel beperkende voorwaarden.

  • De gemeente mag kiezen voor de 'goedkoopst adequate' oplossing. Dat is de oplossingen die voor zo weinig mogelijk geld toch aan de eisen voldoet.
  • De gemeente mag kiezen voor het 'primaat van verhuizen'. Dat betekent dat de gemeente van u mag verlangen dat niet uw eigen huis wordt aangepast, maar dat u verhuist naar een woning die al aangepast is of die eenvoudig aangepast kan worden.
  • De gemeente mag een eigen bijdrage van u vragen, afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Vooral bij wat hogere inkomens kan die eigen bijdrage vrijwel net zo hoog worden als de kosten voor de aanpassing.

De gemeente beoordeelt zelf wat er in uw situatie nodig is en kan zelf beleid maken over de hoogte van de vergoedingen en de eigen bijdragen. Meer over de beperkingen bij woningaanpassingen.

Webcast 'Woningaanpassingen: hoe pak je het aan?'

Welke woningaanpassingen kunnen nodig zijn? Hoe vraagt u ze aan? Wie kan u daarbij helpen? Deze en andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens een webcast (live-uitzending via internet) op vrijdag 6 april 2018. Ir. Johan Grootveld, bouwkundig consulent van Spierziekten Nederland, gaf een presentatie en beantwoordde vragen van kijkers. Bekijk de webcast ‘Woningaanpassingen: hoe pak je het aan?’.

Let op!

Hebt u een indicatie voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en krijgt u die zorg thuis in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (pgb), dan is de gemeente verantwoordelijk voor de verstrekking van woningaanpassingen.

Gratis nieuwsbrief ontvangen?