Chronische idiopathische axonale polyneuropathieExpertisecentrum CIAP

In het expertisecentrum CIAP werken artsen en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met deze ziekte. Met vragen over CIAP waar u zelf niet uitkomt, kunt u terecht bij het expertisecentrum.

Mensen met CIAP, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • de meeste kennis en ervaring op het gebied van CIAP;
  • advies en hulp bij het vinden van de beste zorg voor mensen met CIAP;
  • informatie over de nieuwste onderzoeken naar CIAP.

Een afspraak maken

Voor een analyse door het expertisecentrum hebt u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Daarvoor zijn ook uitslagen nodig van onderzoek dat eerder bij u is gedaan.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

In de meeste gevallen zult u het expertisecentrum slechts één of enkele keren bezoeken. Na een grondige analyse stelt het centrum een behandelplan op. Daarmee kunt u terecht bij uw neuroloog in uw eigen omgeving. Uw arts kan met vragen altijd contact met het expertisecentrum opnemen.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum houdt zich, naast het geven van patiëntenzorg, ook bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van CIAP, nieuwe behandelingen en optimale begeleiding.

Meer weten over het expertisecentrum? Kijk dan op de website van het expertisecentrum.

 

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.