Neuralgische amyotrofieBehandeling van NA

Behandeling van neuralgische amyotrofie

Een daadwerkelijke genezende behandeling is er niet. Bij een aantal mensen kan een korte stootkuur met ontstekingsremmers in de acute fase snelle verlichting van de hevige pijn geven en bij een enkeling wordt met ontstekingsremmers ook sneller herstel van de kracht gezien.

Fysiotherapie bij NA

Als de acute pijn wat is afgenomen, is het vaak verstandig advies en begeleiding te vragen van een fysiotherapeut. Voor zowel patiënt als therapeut moet duidelijk zijn dat de pijn en spieruitval bij NA niet hetzelfde zijn als de - veel vaker voorkomende - ´gewone´ schouderklachten.
Bij gewone schouderklachten bestaat de therapie vaak uit het versterken van de spieren rondom de schouder door oefeningen met elastieken banden of gewichten. Deze standaardbehandeling werkt echter meestal niet, of levert juist meer klachten op, bij NA. Dit komt doordat de spieren die al verzwakt zijn door de zenuwbeschadiging vaak in het dagelijks leven al op de top van hun kunnen moeten functioneren.

Normale bewegingen zijn voor deze zwakke spieren al topsport. Als ze dan extra moeten trainen, raken ze snel overbelast en dat levert een moe, zwaar of lam gevoel op en spierpijn nadien.

De fysiotherapeut kan uitleg geven over wat er precies mis gaat in de bewegingen van de schouder en helpen om die bewegingen ondanks de zwakte toch zo normaal en vloeiend mogelijk te houden.
Omdat het lichaam snel de neiging heeft zwakte in de schouder te compenseren door op een andere manier te gaan bewegen (waarbij vooral de monnikskapspier en de kleine borstspier meer worden aangespannen), ontstaat vaak onbewust een heel afwijkende manier van het gebruik van de schouder. Op langere termijn kan dit leiden tot hardnekkige pijnklachten in schouder, nek en achterhoofd.
De fysiotherapeut kan helpen om de manier van bewegen en compenseren te normaliseren.

Revalidatiearts

Als de klachten heel hardnekkig zijn, is het soms nodig om door een revalidatiearts behandeld te worden.

Ergotherapie bij NA

Neuralgische amyotrofie kan leiden tot problemen bij de dagelijkse bezigheden. Veel mensen hebben moeite met activiteiten als reiken, boven hun macht werken en het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde handelingen. Ook langdurig in dezelfde houding zitten of liggen kan lastig zijn. De gevolgen zijn vaak pijn en/of vermoeidheid.

Een ergotherapeut kan u begeleiden in het omgaan met deze klachten. Wanneer u bepaalde activiteiten niet meer (goed) kunt uitvoeren, kan een ergotherapeut deze samen met u analyseren. U kijkt dan samen naar wat er kan worden veranderd aan de activiteit, de manier van bewegen of de omgeving.
Het aanhouden van pijn- en vermoeidheidsklachten is vaak een signaal van overbelasting van zowel de spieren die verzwakt zijn als de spieren die deze zwakte compenseren. Verminderen en voorkómen van overbelasting is van groot belang om pijn en vermoeidheid aan te pakken. Juist omdat de spieren minder belastbaar zijn (dagelijkse activiteiten zijn al topsport) is het belangrijk om regelmatig tot rust te komen en ‘bij te tanken’. Aandacht voor een juiste uitgangshouding en het leren ontspannen van de spieren is hierbij van belang.

U kunt ook anderen - familie, werkgever, collega’s en vrienden - informeren over de ziekte en de gevolgen ervan voor u. Zo betrekt u hen bij het leren omgaan met de beperkingen.

Folder over NA

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

Meer weten over onderzoek naar neuralgische amyotrofie?

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.