Neuralgische amyotrofieInformeer de huisarts

Neem mee voor uw huisarts

De huisarts is vaak de eerste zorgverlener bij wie iemand met NA komt. Over het algemeen duurt het maanden voordat de diagnose NA wordt gesteld. Huisartsen kennen meestal het ziektebeeld niet, daarvoor is het te zeldzaam. Toch kan de huisarts een belangrijke rol spelen bij het stellen van de diagnose. Er zijn aandachtspunten die de huisarts daarbij kunnen helpen. Met drie vragen kan de huisarts de diagnose NA zeer waarschijnlijk of juist onwaarschijnlijk maken.
Spierziekten Nederland maakte samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap en (NHG) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties (VSOP) een beknopte, overzichtelijke brochure voor huisartsen. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang.

Huisartsenbrochure downloaden

U kunt de brochure ook bestellen via de webwinkel

Op de site van het NHG staat meer informatie voor de huisarts en ook de huisartsenbrochure.