Corona bij kinderen

Risicofactoren bij kinderen

Over het algemeen verloopt corona bij kinderen milder dan bij volwassenen. Voor zover nu bekend lijkt dit ook te gelden voor kinderen met een chronische (spier)ziekte. Zij lijken meestal niet zieker te worden door het coronavirus dan door andere virussen. Zo stelt de NVK in haar Leidraad COVID-19 en kinderen (2 april 2020).

Net als bij volwassenen kunnen kinderen extra gevoelig zijn voor verkoudheids- of griepvirussen in het algemeen, wanneer er naast of door de spierziekte sprake is van:

 • ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
 • verminderde ademhalingscapaciteit door bv. permanent rolstoelgebruik;
 • gebruik van medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
 • hartproblemen.

Voor deze kinderen is vaak al een ‘noodplan’ aanwezig (specifieke maatregelen, ten tijde van ziekte), met daarin afspraken over wat te doen bij een luchtweginfectie.

Advies

Volg de standaard adviezen van de (kinder)arts over het verkleinen van de kans op het krijgen van een verkoudheid of griep evenals de adviezen van het RIVM die voor alle kinderen gelden (zie NVK: Leidraad behandelopties bij COVID-19). Stel bij besmetting het noodplan in werking, tenzij de arts iets anders adviseert.

NVK heeft een lijst met veelgestelde medische vragen over corona bij kinderen gemaakt, bedoeld voor kinderartsen en andere (para)medische specialisten.

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht heeft adviezen speciaal voor kinderen met verminderde afweer gepubliceerd.

Het SMA Expertisecentrum deelt een lijst met veelgestelde vragen over corona en kinderen met specifieke diagnoses zoals Duchenne en SMA. Meer diagnosespecifieke info vind je ook de pagina Op diagnose elders op deze site.

<nieuw> Vaccinatie bij kinderen

De meeste coronavaccins zijn nog niet bij kinderen onderzocht. Tot die tijd kan niet beoordeeld worden of vaccinatie bij hen veilig en effectief is. Er is één uitzondering: het Pfizer vaccin is goedgekeurd vanaf 16 jaar. Sinds kort is bekend dat jongeren vanaf zestien jaar met een spierziekte en een beperkte ademhaling hiervoor in aanmerking komen. Lees meer op de pagina over vaccinatie.

Onderwijs en gezin

 • Ook kinderen met een spierziekte kunnen naar school. Verkeer je als ouder in twijfel, overleg dan met de behandelend arts.
 • Behoort je zelf (ook) tot de risicogroep? Op de pagina Vragen & antwoorden vind je antwoord op de vraag 'Is het verstandig mijn kind naar school te laten gaan als ik zelf tot de risicogroep behoor?'
 • Tenzij een arts om zeer zwaarwegende medische redenen anders adviseert, kunnen ook jongeren met een spierziekte vanaf 12 jaar weer naar school, volgens kinderartsen en de centra voor thuisbeademing.
 • 1,5 meter afstand houden is voor jongeren met ernstige (meervoudige) beperkingen niet altijd mogelijk, daar zijn de regels op aangepast.
 • De Academische werkplaats heeft een overzicht gemaakt van hulp voor gezinnen met een zorgintensief gehandicapt kind.
 • Maakt je kind zich zorgen om corona? Praat erover en wees eerlijk. Op de website van de kinderombudsman vind je tips.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut geeft veel tips rond het thema kinderen en corona.

In beweging blijven

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona