Corona bij kinderen

Risicofactoren bij kinderen

Over het algemeen verloopt corona bij kinderen milder dan bij volwassenen. Dit lijkt ook te gelden voor kinderen met een chronische (spier)ziekte. Zij worden meestal niet zieker door het coronavirus dan door andere virussen. Dat stelt de NVK in het document 'SARS-CoV-2 besmetting (coronavirus; COVID-19) bij kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of aandoening' (feb 2021), zie het overzicht op de website van de NVK.

Net als bij volwassenen kunnen kinderen extra gevoelig zijn voor verkoudheids- of griepvirussen in het algemeen, wanneer er naast of door de spierziekte sprake is van:

  • ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
  • verminderde ademhalingscapaciteit door bv. permanent rolstoelgebruik;
  • gebruik van medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
  • hartproblemen.

Voor deze kinderen is vaak al een ‘noodplan’ aanwezig (specifieke maatregelen, ten tijde van ziekte), met daarin afspraken over wat te doen bij een luchtweginfectie.

Advies

Vaccinatie bij kinderen

Kinderen vanaf 5 jaar met een medisch risico kunnen zich sinds eind december 2021 laten vaccineren. Gezonde kinderen kregen vanaf begin 2022 een uitnodiging. 
Op uitnodiging van de kinderarts kunnen vanaf begin 2023 ook kinderen onder de 5 jaar mét een medisch risico gevaccineerd worden

Onderwijs en gezin

  • Tenzij een arts om zeer zwaarwegende medische redenen anders adviseert, kunnen kinderen en jongeren met een spierziekte gewoon naar school, volgens kinderartsen en de centra voor thuisbeademing. Verkeer je als ouder in twijfel, overleg dan met de behandelend arts.
  • Maakt je kind zich zorgen om corona? Praat erover en wees eerlijk. Op de website van de kinderombudsman vind je tips.
  • Het Nederlands Jeugdinstituut geeft veel tips rond het thema kinderen en corona.