Rijbewijs

Zelf autorijden geeft maximale vrijheid. Maar dat moet wel veilig kunnen. Voor jouzelf en voor andere weggebruikers. Om een auto te besturen heb je een rijbewijs nodig. Rijbewijzen worden afgegeven door de gemeente. De gemeente doet dat alleen als je beschikt over twee documenten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van rijgeschiktheid. Het eerste krijg je als je slaagt voor het praktijkexamen. Voor het verkrijgen van het tweede document moet je eerst de Gezondheidsverklaring invullen.

Nog geen rijbewijs

Heb je nog geen rijbewijs en ben je onzeker over het besturen van een auto vanwege je handicap? Vul dan, voordat je gaat lessen, eerst de Eigen Verklaring in. Vindt het CBR dat je alleen in een aangepaste auto kunt rijden, dan kun je gaan lessen bij een gespecialiseerde rijschool die over zulke lesauto’s beschikt.

Al wel een rijbewijs

Heb je al een rijbewijs en krijg je met een handicap of ziekte te maken die mogelijk invloed heeft op je rijgeschiktheid? Of begin je zelf te twijfelen en wil je duidelijkheid? Vul dan de Gezondheidsverklaring in. Het CBR beoordeelt vervolgens jouw rijgeschiktheid.

De Gezondheidsverklaring

Je kunt de Gezondheidsverklaring invullen op de website van het CBR. De Gezondheidsverklaring bestaat uit in totaal 43 vragen, in 19 hoofdstukjes, bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen, over beperkingen in het gebruik van armen en benen of over beperkingen in het reactievermogen.

Kun je alle vragen naar waarheid met ‘nee’ beantwoorden, dan hoef je verder geen rekening te houden met je handicap of ziekte. Zit er toch een vraag tussen waar je ‘ja’ op moet antwoorden, laat dan een arts een aantekening bijvoegen waarin staat wat er aan de hand is en hoe ernstig dat is. Dat kan bijvoorbeeld de medisch specialist zijn bij wie je onder behandeling bent. Overleg hier van tevoren over met de arts en geef daarbij toestemming voor het delen van medische gegevens met het CBR, voor dit doel. In de Regeling eisen geschiktheid 2000 kan de arts vinden welke aandoening hij kan aangeven. Bij spierziekten gaat het om aandoeningen die in de bijlage bij deze regeling staan, met name in de hoofdstukken 7.4.2 (neuromusculaire ziektebeelden) of 9 (lichamelijke handicaps). Doe er ook een brief bij waarin je zelf een toelichting geeft.

Het CBR beoordeelt de Gezondheidsverklaring en de bijgeleverde documenten. Soms vindt het CBR een aanvullend onderzoek nodig. Je wordt dan doorgestuurd naar een medisch specialist voor een keuring. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening. Die keuring (en de kosten) kun je meestal voorkomen door al bij de Gezondheidsverklaring een rapport van de eigen medisch specialist mee te sturen.

Rijtest

Zo nodig kan het CBR een eigen ‘deskundige praktische rijgeschiktheid’ inschakelen, die jou uitnodigt voor een rijtest. Uiteindelijk beslist het CBR welke aanpassingen er nodig zijn zodat je veilig de weg op kunt.

Codes op het rijbewijs

Vindt het CBR dat je wel rijgeschikt bent, maar alleen in een auto met bepaalde aanpassingen, dan komt dat met een code op het rijbewijs te staan. Het rijbewijs is dan alleen geldig als je in zo’n aangepaste auto rijdt.

  • In veel gevallen geeft het CBR deze verklaring af voor een periode van maximaal vijf jaar. Daarna moet je opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen en volgt een nieuwe beoordeling van rijgeschiktheid.
  • Zijn je beperkingen stabiel, dan kan het CBR een aantekening maken dat je niet nog een keer een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Kosten

De diensten van het CBR zelf zijn gratis, op de Gezondheidsverklaring na. Maar je moet wel rekenen op bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor een aanvullende keuring of voor het huren van een aangepaste (les)auto voor het afleggen van de rijtest.