Rijbewijs

Zelf autorijden geeft maximale vrijheid. Maar dat moet wel veilig kunnen. Voor uzelf en voor andere weggebruikers. Om een auto te besturen hebt u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen worden afgegeven door de gemeente. De gemeente doet dat alleen als u beschikt over twee documenten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van rijgeschiktheid. Het eerste krijgt u als u slaagt voor het praktijkexamen. Voor het verkrijgen van het tweede document moet u eerst de Gezondheidsverklaring invullen.

Nog geen rijbewijs

Hebt u nog geen rijbewijs en bent u onzeker over het besturen van een auto vanwege uw handicap? Vul dan, voordat u gaat lessen, eerst de Eigen Verklaring in. Vindt het CBR dat u alleen in een aangepaste auto kunt rijden, dan kunt u gaan lessen bij een gespecialiseerde rijschool die over zulke lesauto’s beschikt.

Al wel een rijbewijs

Hebt u al een rijbewijs en krijgt u met een handicap of ziekte te maken die mogelijk invloed heeft op uw rijgeschiktheid? Of begint u zelf te twijfelen en wilt u duidelijkheid? Vul dan de Gezondheidsverklaring in. Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijgeschiktheid.

De Gezondheidsverklaring

U kunt de Gezondheidsverklaring invullen op de website van het CBR. De Gezondheidsverklaring bestaat uit in totaal 43 vragen, in 19 hoofdstukjes, bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen, over beperkingen in het gebruik van armen en benen of over beperkingen in uw reactievermogen.

Kunt u alle vragen naar waarheid met ‘nee’ beantwoorden, dan hoeft u verder geen rekening te houden met uw handicap of ziekte. Zit er toch een vraag tussen waar u ‘ja’ op moet antwoorden, laat dan een arts een aantekening bijvoegen waarin staat wat er aan de hand is en hoe ernstig dat is. Dat kan bijvoorbeeld de medisch specialist zijn bij wie u onder behandeling bent. Overleg hier van tevoren over met de arts en geef daarbij toestemming voor het delen van medische gegevens met het CBR, voor dit doel. In de Regeling eisen geschiktheid 2000 kan de arts vinden welke aandoening hij kan aangeven. Bij spierziekten gaat het om aandoeningen die in de bijlage bij deze regeling staan, met name in de hoofdstukken 7.4.2 (neuromusculaire ziektebeelden) of 9 (lichamelijke handicaps). Doe er ook een brief bij waarin u zelf een toelichting geeft.

Het CBR beoordeelt uw Gezondheidsverklaring en de bijgeleverde documenten. Soms vindt het CBR een aanvullend onderzoek nodig. Het stuurt u dan door naar een medisch specialist voor een keuring. De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Die keuring (en de kosten) kunt u meestal voorkomen door al bij de Gezondheidsverklaring een rapport van uw eigen medisch specialist mee te sturen.

Rijtest

Zo nodig kan het CBR een eigen ‘deskundige praktische rijgeschiktheid’ inschakelen, die u uitnodigt voor een rijtest. Uiteindelijk beslist het CBR welke aanpassingen er nodig zijn zodat u veilig de weg op kunt.

Codes op het rijbewijs

Vindt het CBR dat u wel rijgeschikt bent, maar alleen in een auto met bepaalde aanpassingen, dan komt dat met een code op uw rijbewijs te staan. Uw rijbewijs is dan alleen geldig als u in zo’n aangepaste auto rijdt.

  • In veel gevallen geeft het CBR deze verklaring af voor een periode van maximaal vijf jaar. Daarna moet u opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen en volgt een nieuwe beoordeling van uw rijgeschiktheid.
  • Zijn uw beperkingen stabiel, dan kan het CBR een aantekening maken dat u niet nog een keer een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Kosten

De diensten van het CBR zelf zijn gratis, op de Gezondheidsverklaring na. Maar u moet wel rekenen op bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor een aanvullende keuring of voor het huren van een aangepaste (les)auto voor het afleggen van de rijtest.

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie