Rijbewijs

Zelf autorijden geeft maximale vrijheid. Maar dat moet wel veilig kunnen. Voor jouzelf en voor andere weggebruikers. Om een auto te besturen heb je een rijbewijs nodig. Rijbewijzen worden afgegeven door de gemeente. De gemeente doet dat alleen als je beschikt over twee documenten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van rijgeschiktheid. Het eerste krijg je als je slaagt voor het praktijkexamen. Voor het verkrijgen van het tweede document moet je eerst de Gezondheidsverklaring invullen.

Nog geen rijbewijs

Heb je nog geen rijbewijs en ben je onzeker over het besturen van een auto vanwege je handicap? Vul dan, voordat je gaat lessen, eerst de Gezondheidsverklaring in. Vindt het CBR dat je alleen in een aangepaste auto kunt rijden, dan kun je gaan lessen bij een gespecialiseerde rijschool die over zulke lesauto’s beschikt.

Al wel een rijbewijs

Heb je al een rijbewijs en krijg je met een handicap of ziekte te maken die mogelijk invloed heeft op je rijgeschiktheid? Of begin je zelf te twijfelen en wil je duidelijkheid? Vul dan de Gezondheidsverklaring in. Het CBR beoordeelt vervolgens jouw rijgeschiktheid.

De Gezondheidsverklaring

Je kunt de Gezondheidsverklaring invullen op de website van het CBR. De Gezondheidsverklaring bestaat uit in totaal 43 vragen, in 19 hoofdstukjes. Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen, over beperkingen in het gebruik van armen en benen of over beperkingen in het reactievermogen.

Kun je alle vragen naar waarheid met ‘nee’ beantwoorden, dan hoef je verder geen rekening te houden met je handicap of ziekte. Zit er toch een vraag tussen waarop je ‘ja’  moet antwoorden, laat dan een arts een aantekening bijvoegen waarin staat wat er aan de hand is en hoe ernstig dat is. Dat kan bijvoorbeeld de medisch specialist zijn bij wie je onder behandeling bent. Overleg hier van tevoren over met de arts en geef daarbij toestemming voor het delen van medische gegevens met het CBR voor dit doel. In de Regeling eisen geschiktheid 2000 kan de arts vinden welke aandoening hij kan aangeven. Bij spierziekten gaat het om aandoeningen die in de bijlage bij deze regeling staan, met name in de hoofdstukken 7.4.2 (neuromusculaire ziektebeelden) of 9 (lichamelijke handicaps). Doe er ook een brief bij waarin je zelf een toelichting geeft.

Medische keuring

Het CBR beoordeelt de Gezondheidsverklaring en de bijgeleverde documenten. Soms vindt het CBR een aanvullend medisch onderzoek nodig. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening.  Deze keuring (en de kosten) kun je meestal voorkomen door al bij de Gezondheidsverklaring een rapport van de eigen medisch specialist mee te sturen.
Vraag je een groot rijbewijs aan? Of verloopt je rijbewijs op of na je 75ste verjaardag? Dan moet je altijd het keuringsverslag door een arts laten invullen. 

Medische keuring door eigen revalidatiearts
Voor een medische keuring hoef je niet altijd naar een onafhankelijke keuringsarts. Je kunt ook je eigen revalidatiearts hiervoor vragen. Het is aan de arts om aan te geven of hij/zij dit wil doen. Je hoeft bij een spierziekte in principe alleen nog naar een onafhankelijk neuroloog in de volgende situaties:

  • als er ook cognitieve problemen spelen;
  • of als er een politiemelding is over je rijgedrag;
  • of als je eigen arts geen onderzoek wil doen.

Formulier voor medische keuring
Mocht er toch een medische keuring nodig zijn, dan kan je revalidatiearts op de website van het CBR een formulier vinden voor het invullen van de gegevens van de medische keuring.  Scrol hier naar beneden tot 'Rapport specialist nma'.  Het keuringsrapport en de bijlagen kan de arts zowel op papier als digitaal invullen en aanleveren. De digitale route heeft volgens het CBR als voordelen dat de verwerking sneller en efficiënter gaat en dat het duurzamer is. Daarvoor moet de revalidiatiearts  wel zijn aangesloten op ZorgDomein.

Rijtest

Zo nodig kan het CBR een eigen ‘deskundige praktische rijgeschiktheid’ inschakelen, die jou uitnodigt voor een rijtest. Uiteindelijk beslist het CBR welke aanpassingen er nodig zijn, zodat je veilig de weg op kunt.

Codes op het rijbewijs

Vindt het CBR dat je wel rijgeschikt bent, maar alleen in een auto met bepaalde aanpassingen, dan komt dat met een code op het rijbewijs te staan. Het rijbewijs is dan alleen geldig als je in zo’n aangepaste auto rijdt.

  • In veel gevallen geeft het CBR deze verklaring af voor een periode van maximaal vijf jaar. Daarna moet je opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen en volgt een nieuwe beoordeling van rijgeschiktheid.
  • Blijkt uit het rapport van de specialist dat je aandoening stabiel is, dan is er geen nieuwe rijtest nodig. 

Kosten

De diensten van het CBR zelf zijn gratis, op de Gezondheidsverklaring na. Maar je moet wel rekenen op bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor een aanvullende keuring of voor het huren van een aangepaste (les)auto voor het afleggen van de rijtest. Ook de rijlessen in een aangepaste auto moet je zelf betalen.

Veel revalidatieartsen beschouwen de medische keuring als onderdeel van de behandeling, zij vragen hier geen extra geld voor. Formeel mogen zij echter wel een tarief hiervoor in rekening brengen. Dit is maximaal het tarief afgesproken tussen de beroepsvereniging en de Nza. Deze kosten zijn dus voor eigen rekening.