Vergoedingen

Autorijden is duur. Gelukkig zijn er mogelijkheden om in ieder geval een deel van die kosten vergoed te krijgen. Vooral als u volledig op de auto bent aangewezen om u te verplaatsen.

Leefvervoer

Autovoorzieningen voor leefvervoer kunt u aanvragen bij de gemeente, loket Wmo. U krijgt alleen autovoorzieningen als dat de goedkoopst adequate manier is om in uw vervoersbehoefte te voorzien.
Meer over leefvervoer

Meerkosten en aftrekposten

Maakt u vanwege uw handicap of ziekte meer kosten voor uw dagelijkse vervoer dan anderen, bijvoorbeeld omdat u voor elke verplaatsing gebruikmaakt van uw auto, waar anderen kunnen lopen of fietsen? Dan zijn die meerkosten aftrekbaar als specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting, onderdeel ‘leefvervoer’.

De aftrek is overigens niet eenvoudig. Het kost vaak veel rekenwerk. De Belastingdienst wijst veel verzoeken af. Toch loont het de moeite om die berekeningen te maken. Deze aftrek kan u honderden euro’s per jaar belastingvoordeel opleveren.

Is uw auto aangepast aan uw beperkingen of aan de beperkingen van uw kind? Dan zijn de kosten voor die aanpassingen in veel gevallen aftrekbaar als specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting, onderdeel ‘hulpmiddelen’. Dat geldt overigens alleen voor aanpassingen die alleen voor mensen met een beperking van waarde zijn. Meerkosten voor zaken als automatisch schakelen, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, cruise control, navigatie of airconditioning zijn niet aftrekbaar. Ook niet als u alleen vanwege uw beperking voor deze extra opties hebt gekozen.

Naar werk of naar school

Autovoorzieningen voor werk of opleiding kunt u aanvragen bij het UWV. Hiervoor gelden gelukkig iets ruimhartiger regelingen dan bij de gemeente. Bovendien neemt het UWV in dat geval ook uw leefvervoer voor zijn rekening.
Meer over de regelingen bij vervoer naar werk of school

Ziekenvervoer

In een aantal gevallen kunt u bij uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen voor ‘zittend ziekenvervoer’. Dat is het vervoer naar een ziekenhuis, revalidatiecentrum, zorginstelling of andere zorgverlener, voor een medische of paramedische behandeling. Deze vergoeding geldt onder anderen voor volwassenen die gebruikmaken van een rolstoel en voor kinderen en jongeren (tot achttien jaar) met een ernstige lichamelijke handicap. U moet deze vergoeding wel van tevoren aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Maakt u voor dit ziekenvervoer gebruik van uw eigen auto, dan krijgt u hiervoor een vergoeding van € 0,30 per kilometer (2019). U betaalt wel de eerste € 103,- per jaar (2019) zelf. Dat bedrag komt nog eens bovenop uw gewone eigen risico van € 385,- per jaar (2019) in de zorgverzekering.

Kost uw auto aantoonbaar meer dan € 0,30 per kilometer? Of krijgt u helemaal geen vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan zijn deze kosten aftrekbaar als specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting, onderdeel ‘reiskosten voor medische behandelingen’.

Lagere autobelastingen

Rijdt u in een aangepaste rolstoelbus? Dan komt u in aanmerking voor het lage tarief in de motorrijtuigenbelasting, ook wel 'grijs kenteken' genoemd.

Koopt u een nieuwe rolstoelbus of laat u een tweedehands busje (van na 1 juli 2005) aanpassen voor rolstoelvervoer? Dan komt u in aanmerking voor teruggave van de aanschafbelasting BPM.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie