Jeugdhulp

Een kind met een handicap of ziekte vraagt veel zorg en aandacht. Niet alleen als het gaat om lichamelijke zorg. De ontwikkeling van een kind verloopt vaak anders, met alle problemen vandien. Hoe werk je aan zelfstandigheid, weerbaarheid, prettig gedrag, sociale vaardigheden? Daar kunnen ouders, kinderen en jongeren best wat hulp bij gebruiken.

Algemene voorzieningen

Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van 'algemene voorzieningen'. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken, bijvoorbeeld opvoedingsadviezen vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin of activiteiten in een bouwspeeltuin.

Maatwerk

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. Denk aan individuele begeleiding, gespecialiseerde jeugdhulp of behandeling door een kinderpsychiater. De gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven. De gemeente doet dat vaak niet zelf maar heeft dit uitbesteed aan een gemandateerde instelling, bijvoorbeeld een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam. Zo nodig kan de huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist een verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Ook de rechter kan jeugdhulp of begeleiding opleggen, als onderdeel van een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering.

Toegang

Heb je individuele begeleiding nodig als opvoeder of voor je kind, dan kun je op verschillende plaatsen terecht: bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), bij een sociaal wijk- of buurtteam, bij de huisarts, bij een jeugdarts van het consultatiebureau of bij een kinderarts in het ziekenhuis.

Al deze hulp- en zorgverleners kunnen een verwijzing afgeven naar de zogenoemde 'niet-vrij toegankelijke jeugdhulp'. Dat is de hulp waar je alleen gebruik van kunt maken als een van deze indicatiestellers vindt dat de hulp echt nodig is. De gemeente geeft dan een zogenoemde 'verleningsbeschikking' af en vergoedt de hulp.

Persoonsgebonden budget

Heb je een verleningsbeschikking voor individuele jeugdhulp, begeleiding of persoonlijke verzorging, dan kun je kiezen of je gebruikmaakt van de diensten van een jeugdzorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente of dat je de hulp zelf wilt regelen met een persoonsgebonden budget. Er gelden wel eisen voor zo'n budget.
Meer over het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet

Meer informatie