Rolstoelen

Het assortiment rolstoelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor dagelijks gebruik of voor zo nu en dan, handbewogen of elektrisch, voor thuis, op het werk of om te sporten. Ook de hoeveelheid accessoires is indrukwekkend: van kussens tot regenkleding, tassen, klemmen, houders, voorzetwielen, voetensteunen, aandrijfunits en winterbanden. De verstrekking of vergoeding ervan hangt af van waar u de rolstoel voor gaat gebruiken.

Privégebruik

Een rolstoel voor uw gewone, dagelijkse leven vraagt u aan bij de gemeente, loket Wmo. Daarbij kan het helpen dat u beschikt over een programma van eisen, opgesteld door een ergotherapeut, om uw aanvraag te onderbouwen. De gemeente zal namelijk eerst onderzoek doen naar de noodzaak van de rolstoel en aan welke eisen die moet voldoen.

Vervolgens krijgt u de keuze: een verstrekking in natura of een persoonsgebonden budget om zelf een rolstoel aan te schaffen. Daarbij gaat de gemeente uit van de goedkoopste rolstoel die aan de eisen voldoet. Wilt u een ander, duurder model of wilt u accessoires die volgens het programma van eisen niet strikt noodzakelijk zijn, dan moet u zelf het verschil bijpassen.

Bij een verstrekking in natura krijgt u de rolstoel over het algemeen in bruikleen. Kosten voor onderhoud en reparaties komen voor rekening van de gemeente. Dat wil zeggen: bij normaal gebruik. Is de schade aan onzorgvuldig gebruik te wijten, dan moet u de reparatie zelf betalen.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor een rolstoel. Niet voor kinderen en niet voor volwassenen. Maar als het gaat om accessoires is er een grijs gebied. Veel gemeenten zien bijvoorbeeld een losse aandrijfunit voor uw rolstoel (zoals een elektrisch aangedreven tracker) niet als onderdeel van de rolstoel maar als een vervoersvoorziening. De gemeente kan dan voor die aandrijfunit wel een eigen bijdrage vragen aan volwassenen, maar niet aan kinderen onder de achttien jaar.

Werk of opleiding

Hebt u een rolstoel nodig voor uw werk of voor een opleiding (beroepsonderwijs, hbo en wo), dan kunt u die aanvragen bij de uitvoeringsorganisatie UWV. Die regelt de verstrekking vanuit de re-integratiewetgeving. Krijgt u een rolstoel van het UWV, dan kunt u die ook privé gebruiken.

Sport

Kunt u met uw gewone rolstoel voor dagelijks gebruik niet sporten, dan kunt u een speciale sportrolstoel aanvragen bij de gemeente, loket Wmo. Veel gemeenten geven een vast bedrag voor een sportrolstoel. Dat bedrag is dan inclusief onderhoud en reparaties voor een periode van drie jaar. Om voor een sportrolstoel in aanmerking te komen, moet u aantonen dat u actief sport, bijvoorbeeld door een bewijs van lidmaatschap van een sportvereniging te overleggen.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor een sportrolstoel. Maar ze mag de vergoeding wel beperken tot het vaste bedrag per drie jaar. Wilt u een duurder model, dan moet u zelf de meerkosten betalen.

Meer informatie

Spierziektecongres

Komt u ook naar het online Spierziektecongres op zaterdag 12 september 2020?

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona