Rolstoelen

Het assortiment rolstoelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor dagelijks gebruik of voor zo nu en dan, handbewogen of elektrisch, voor thuis, op het werk of om te sporten. Ook de hoeveelheid accessoires is indrukwekkend: van kussens tot regenkleding, tassen, klemmen, houders, voorzetwielen, voetensteunen, aandrijfunits en winterbanden. De verstrekking of vergoeding ervan hangt af van waar je de rolstoel voor gaat gebruiken.

Privégebruik

Een rolstoel voor het gewone, dagelijks leven vraag je aan bij de gemeente, loket Wmo. Daarbij kan het helpen dat je beschikt over een programma van eisen, opgesteld door een ergotherapeut, om de aanvraag te onderbouwen. De gemeente zal namelijk eerst onderzoek doen naar de noodzaak van de rolstoel en aan welke eisen die moet voldoen.

Vervolgens krijg je de keuze: een verstrekking in natura of een persoonsgebonden budget om zelf een rolstoel aan te schaffen. Daarbij gaat de gemeente uit van de goedkoopste rolstoel die aan de eisen voldoet. Wil je een ander, duurder model of accessoires die volgens het programma van eisen niet strikt noodzakelijk zijn, dan moet je zelf het verschil bijpassen.

Bij een verstrekking in natura krijg je de rolstoel over het algemeen in bruikleen. Kosten voor onderhoud en reparaties komen voor rekening van de gemeente. Daaronder vallen zaken als slijtage, preventief en periodiek onderhoud, maar ook schade aan de rolstoel als er een keer iets misgaat. Dat wil zeggen: bij normaal gebruik. Is de schade aan onzorgvuldig gebruik te wijten, dus opzet of nalatigheid, dan kan worden besloten dat je de reparatie zelf moet betalen.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor een rolstoel. Niet voor kinderen en niet voor volwassenen. Maar als het gaat om accessoires is er een grijs gebied. Veel gemeenten zien bijvoorbeeld een losse aandrijfunit voor een rolstoel (zoals een elektrisch aangedreven tracker) niet als onderdeel van de rolstoel maar als een vervoersvoorziening. De gemeente kan dan voor die aandrijfunit wel een eigen bijdrage vragen aan volwassenen, maar niet aan kinderen onder de achttien jaar.

Werk of opleiding

Heb je een rolstoel nodig voor werk of opleiding (beroepsonderwijs, hbo en wo), dan kun je die aanvragen bij de uitvoeringsorganisatie UWV. Die regelt de verstrekking vanuit de re-integratiewetgeving. Komt de rolstoel van het UWV, dan kun je die ook privé gebruiken.

Sport

Kun je met je gewone rolstoel voor dagelijks gebruik niet sporten, dan kun je een speciale sportrolstoel aanvragen bij de gemeente, loket Wmo. Veel gemeenten geven een vast bedrag voor een sportrolstoel. Dat bedrag is dan inclusief onderhoud en reparaties voor een periode van drie jaar. Om voor een sportrolstoel in aanmerking te komen, moet je aantonen dat je actief sport, bijvoorbeeld door een bewijs van lidmaatschap van een sportvereniging te overleggen.

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor een sportrolstoel. Maar ze mag de vergoeding wel beperken tot het vaste bedrag per drie jaar. Wil je een duurder model, dan moet je zelf de meerkosten betalen.

Verzekeringen

Heb je een gewone (niet-elektrische) rolstoel? Dan is het handig om een WA-verzekering af te sluiten voor als je onverhoopt schade aan bezittingen van anderen veroorzaakt. Schade aan je eigen rolstoel wordt hierdoor niet gedekt. In het buitenland heb je een reisverzekering nodig die verlies van of schade aan je rolstoel vergoedt. 

Elektrische rolstoelen en scootmobielen worden door de wet gezien als motorrijtuigen. Als je hierin rijdt, ben je verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Voor een in bruikleen verstrekte elektrische rolstoel zal de gemeente deze afsluiten. Als je met een persoonsgebonden budget zelf een elektrische rolstoel aanschaft, moet je de WA-verzekering ook zelf afsluiten. Daarbij kun je voor eventuele schade aan je eigen stoel aanvullend een allrisk- of cascoverzekering afsluiten.

Een elektrische rolstoel die door de gemeente is verstrekt kan door de gebruiker niet voor schade worden verzekerd. Je gemeente is vanuit haar zorgplicht verantwoordelijk voor reparatiekosten, ook wanneer het een beschadiging betreft die ongelukkigerwijze is ontstaan. Alleen bij opzet of grove nalatigheid kunnen deze kosten voor jouw eigen rekening komen.

Ga je op vakantie, dan heb je een scootmobielverzekering of een transportverzekering nodig die schade aan of verlies van je rolstoel en andere hulpmiddelen vergoedt. Slechts een beperkt aantal maatschappijen biedt deze verzekeringen aan. Meer informatie over een transportverzekering vind je hier. Je kunt ook bij je eigen verzekeringsmaatschappij vragen of het mogelijk is om een transportverzekering af te sluiten. 
In alle landen heb je een geldige groene kaart nodig om in een elektrische rolstoel te mogen rijden.

Uitzending Kassa 15 januari 2022

Het consumentenprogramma Kassa liet op zaterdag 15 januari 2022 zien dat het soms gebeurt dat een gemeente schade aan een rolstoel die in bruikleen is verstrekt, in rekening brengt bij de gebruiker.  Dit leidde tot onrust onder rolstoelgebruikers; zij kunnen immers zelf geen schadeverzekering afsluiten voor een rolstoel die eigendom is van de gemeente.
Hulpmiddelenleverancier Medipoint en branchevereniging Firevaned hebben laten weten dat deze onrust niet nodig is. Hieronder hun reacties.

Reactie van Medipoint

‘Kassa heeft zaterdag 15 januari 2022 aandacht besteed aan de verzekerbaarheid van schade aan Wmo-hulpmiddelen. We merken dat dit heeft geleid tot onrust bij een aantal gebruikers. Deze onrust is niet nodig! Medipoint, alsook de andere leveranciers in de Wmo, heeft de hulpmiddelen voldoende verzekerd en neemt het risico van schade van de Wmo-hulpmiddelen op zich.  Alleen als er sprake is van oneigenlijk gebruik of opzettelijke schade houden we de mogelijkheid open om de schade te verhalen op de gebruiker.’

Reactie Firevaned

‘De missie van de Firevaned-leden, de branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers, is om mensen met een beperking door middel van hulpmiddelen, maximale zelfstandigheid te bieden. Mobiliteitshulpmiddelen worden in veel gevallen aan de gebruiker in bruikleen verstrekt door een gemeente. Wanneer een gebruiker onbedoeld schade veroorzaakt bij derden met een elektrische aangedreven hulpmiddel, wordt dit gedekt door de WAM (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en bij handbewogen hulpmiddelen door de WA-verzekering van de gebruiker. De kosten van normaal gebruik komen niet voor rekening van de gebruiker. Daaronder vallen zaken als slijtage, preventief en periodiek onderhoud en schades aan het hulpmiddel als er een keer iets misgaat. Alleen als er duidelijk sprake is van (meerdere) schades door opzet of nalatigheid kan, in nauw overleg tussen de gemeente en leverancier, besloten worden de kosten te verhalen op de veroorzaker. In de bruikleenovereenkomst met de gebruiker is dit als zodanig vastgelegd.’

Zie ook onze link naar de website van Medipoint: https://www.medipoint.nl/verzekerbaarheid-van-schade-aan-wmo-hulpmiddelen

 

Meer informatie