Regelingen en voorzieningen arbeidsintegratie

Aan het werk gaan

De opleiding is afgerond en het diploma op zak. U wilt aan de slag. Maar u hebt ook te maken met een spierziekte. Daardoor kunt u misschien niet volledig werken. Of u hebt voorzieningen nodig om aan het werk te gaan. Hoe pakt u dat aan?

De gemeente is verantwoordelijk voor uw arbeidsintegratie. U valt namelijk onder de Participatiewet. Die wet geeft gemeenten een grote vrijheid om eigen regels te maken. Die staan in een gemeentelijke verordening. Meld u dus eerst bij uw gemeente, loket ‘Werk en inkomen’.

Beoordeling

Om te beoordelen of u inderdaad een arbeidshandicap hebt, zal de gemeente u doorsturen naar het UWV. Daar dient u een ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ in. Het UWV beoordeelt uw situatie aan de hand van de antwoorden die u hebt gegeven op het aanvraagformulier, de medische gegevens die u hebt bijgevoegd en eventueel een advies van uw opleiding of van een instantie waar u begeleiding van krijgt. Zo nodig krijgt u een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige bij het UWV.

Uitkomsten

De beoordeling van uw arbeidsvermogen heeft vijf mogelijke uitkomsten.

  1. U hebt geen structurele functionele beperkingen. U komt dan niet in aanmerking voor speciale regelingen of voorzieningen. U zult zelf een baan moeten vinden. Uw werkgever kan geen gebruikmaken van de voordelen vanuit de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap.
  2. U hebt structurele functionele beperkingen maar u kunt wel aan het werk bij een gewone werkgever en u kunt het minimumloon of meer verdienen. Zijn daar aanpassingen op de werkplek voor nodig, dan kan uw nieuwe werkgever die aanvragen bij het UWV. Hebt u er individuele, aan uw persoon gebonden voorzieningen voor nodig zoals aangepast gereedschap, specifieke computervoorzieningen of aangepast vervoer, dan kunt u die zelf aanvragen bij het UWV. Uw werkgever krijgt mogelijk een aantal financiële voordelen zoals korting op de premie voor de WIA.
  3. U hebt structurele functionele beperkingen. U kunt wel aan het werk, maar het lukt niet om daarmee het minimumloon te verdienen. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie banenafspraak’. U wordt dan opgenomen in het zogenoemde ‘Doelgroepenregister’ waardoor het voor een nieuwe werkgever financieel aantrekkelijk is om met u in zee te gaan, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.
  4. U hebt structurele functionele beperkingen. U kunt wel aan het werk, maar alleen als er veel begeleiding of voorzieningen beschikbaar zijn – meer dan het UWV kan regelen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie beschut werk’. Dit werk wordt georganiseerd door de gemeente.
  5. U hebt structurele functionele beperkingen. Die zijn zo omvangrijk dat u volledig (80-100%) arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een Wajong-uitkering van het UWV. U hoeft niet aan het werk.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona