Regelingen en voorzieningen arbeidsintegratie

Aan het werk gaan

De opleiding is afgerond en het diploma op zak. Je wilt aan de slag, maar hebt ook te maken met een spierziekte. Daardoor kun je misschien niet volledig werken. Of je hebt voorzieningen nodig om aan het werk te gaan. Hoe pak je dat aan?

De gemeente is verantwoordelijk voor je arbeidsintegratie. Je valt namelijk onder de Participatiewet. Die wet geeft gemeenten een grote vrijheid om eigen regels te maken. Die staan in een gemeentelijke verordening. Meld je dus eerst bij uw gemeente, loket ‘Werk en inkomen’.

Beoordeling

Om te beoordelen of je inderdaad een arbeidshandicap hebt, zal de gemeente je doorsturen naar het UWV. Daar dien je een ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ in. Het UWV beoordeelt jouw situatie aan de hand van de antwoorden die je hebt gegeven op het aanvraagformulier, de medische gegevens die je hebt bijgevoegd en eventueel een advies van je opleiding of van een instantie waar je begeleiding van krijgt. Zo nodig krijg je een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige bij het UWV.

Uitkomsten

De beoordeling van jouw arbeidsvermogen heeft vijf mogelijke uitkomsten.

  1. Je hebt geen structurele functionele beperkingen. Je komt dan niet in aanmerking voor speciale regelingen of voorzieningen. Je zult zelf een baan moeten vinden. Je werkgever kan geen gebruikmaken van de voordelen vanuit de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap.
  2. Je hebt structurele functionele beperkingen maar je kunt wel aan het werk bij een gewone werkgever en je kunt het minimumloon of meer verdienen. Zijn daar aanpassingen op de werkplek voor nodig, dan kan je nieuwe werkgever die aanvragen bij het UWV. Heb je er individuele, persoonsgebonden voorzieningen voor nodig zoals aangepast gereedschap, specifieke computervoorzieningen of aangepast vervoer, dan kun je die zelf aanvragen bij het UWV. Je werkgever krijgt mogelijk een aantal financiële voordelen zoals korting op de premie voor de WIA.
  3. Je hebt structurele functionele beperkingen. Je kunt wel aan het werk, maar het lukt niet om daarmee het minimumloon te verdienen. In dat geval kom je mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie banenafspraak’. Je wordt dan opgenomen in het zogenoemde ‘Doelgroepenregister’ waardoor het voor een nieuwe werkgever financieel aantrekkelijk is om met jou in zee te gaan, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.
  4. Je hebt structurele functionele beperkingen. Je kunt wel aan het werk, maar alleen als er veel begeleiding of voorzieningen beschikbaar zijn – meer dan het UWV kan regelen. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een ‘indicatie beschut werk’. Dit werk wordt georganiseerd door de gemeente.
  5. Je hebt structurele functionele beperkingen. Die zijn zo omvangrijk dat je volledig (80-100%) arbeidsongeschikt bent. Je krijgt dan een Wajong-uitkering van het UWV en hoeft niet aan het werk.

Meer informatie