Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metBecker myotonie (BM)


Synoniem

Becker myotonia congenita

Bij Becker myotonie kan plotseling spierstijfheid optreden als de spieren een poosje niet zijn gebruikt.

Wat is Becker myotonie?

Bij Becker myotonie treedt tijdelijke spierstijfheid in de skeletspieren op na een rustperiode of als schrikreactie.De spierstijfheid die optreedt bij Becker myotonie is het ergst in de beenspieren. Let op: er bestaat ook een spierziekte met de naam Becker spierdystrofie Dat is een andere ziekte met een heel andere oorzaak en een ander verloop.

De verstijving bij Becker myotonie verdwijnt na enkele seconden tot minuten.
Meer over Becker myotonie, oorzaak en verschijnselen
Becker myotonie is, net als Thomsen myotonie, een chloorkanalopathie die valt onder de niet-dystrofische myotonieën Samen met periodieke paralyse horen die bij de skeletspierkanaalziekten.

Folder over Becker myotonie

Een samenvatting van deze informatie vindt u in de folder over Becker myotonie (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • Becker myotonie komt in Nederland bij ongeveer twee op 100.000 mensen voor
  • Becker myotonie is een erfelijke spierziekte
  • Becker lijkt op Thomsen myotonie
  • Becker spierdystrofie bestaat ook, dat is een andere ziekte

Diagnose en behandeling bij Becker myotonie

De neuroloog zal via een neurologisch onderzoek spierstijfheid vaststellen en zo nodig aanvullend onderzoek doen.
Becker myotonie kan niet genezen worden. In veel gevallen zijn de klachten vervelend maar niet zo erg dat behandeling nodig is. Bij ernstige klachten worden soms medicijnen voorgeschreven.
Meer over Becker myotonie, diagnose en behandeling

Spieracademie

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte treffen elkaar op