PostpoliosyndroomPolio en vaccinatie

Wat is polio?

Polio - de volledige naam luidt: poliomyelitis anterior acuta - is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt doorgaans zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen.
In een klein aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan waardoor verlammingsverschijnselen optreden.
Polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd al worden tegenwoordig ook volwassenen getroffen.
Een deel van de getroffenen herstelt volledig. Bij anderen blijven meer of minder ernstige restverschijnselen bestaan.

Vaccinatie

In 1957 werd vaccinatie (in Nederland vooral via inenting) tegen polio mogelijk. Sindsdien komt polio in de westerse wereld nog maar zelden voor.
Bij groeperingen die vaccinatie afwijzen, zijn nog enkele uitbraken geweest.
Wereldwijd wordt gestreefd naar uitroeiing van het virus. Er zijn gebieden in Afrika en Azië waar polio nog steeds voorkomt.

Het poliovirus kan zich vrij snel verspreiden onder ongevaccineerde bevolkingsgroepen. Aangezien er steeds meer gereisd wordt, bestaat het risico dat het poliovirus Nederland binnenkomt. Vaccinatie blijft dus noodzakelijk. De vaccinaties geven vijftien jaar volledige bescherming tegen polio.

Als u reist naar landen waar het virus nog voorkomt, kunt u zich opnieuw laten inenten.

Folder over PPS

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.