Voorzorgsmaatregelen bij anesthesie

Anesthesie: aandachtspunt voor mensen met een spierziekte

Mensen met een spierziekte dienen alert te zijn als zij een plaatselijke of algehele verdoving moeten ondergaan. Zij hebben een verhoogde kans op complicaties doordat verdovingsmiddelen zoals spierverslappers direct ingrijpen op de spieren terwijl die vaak al dunner zijn dan normaal, minder kracht hebben en ook de spieren van de ademhaling en het hart verzwakt kunnen zijn.

Zelfs als er relatief weinig symptomen zijn of wanneer iemand anders in de familie de spierziekte heeft, is het verstandig de anesthesist hiervan op de hoogte te stellen. Die kan dan vooraf een goed plan maken en de meest geschikte vorm van anesthesie en nazorg kiezen. Wanneer alle voorzorgsmaatregelen genomen worden, blijkt de kans op complicaties klein en is anesthesie een relatief veilige procedure.

Maatregelen vooraf, tijdens en na de operatie

Voordat anesthesie wordt toegepast, moet een aantal zaken duidelijk zijn, bijvoorbeeld om welke spierziekte het gaat en hoe goed het hart en de longen functioneren. Soms is overleg vooraf tussen de anesthesist, cardioloog, longarts en neuroloog nodig. Ook kunnen aanvullende testen gedaan worden zoals longfunctieonderzoek of een echo van het hart.

Tijdens de operatie worden de vitale functies (zoals ademhaling, hartslag en bloeddruk) bewaakt en ook erna nog, op de verkoeverkamer of op de medium of intensive care. Bij sommige spierziekten mag de anesthesioloog bepaalde middelen absoluut niet gebruiken.

Neem mee voor uw arts

Doordat spierziekten zeldzaam zijn, heeft niet elke arts er ervaring mee. U kunt uw neuroloog of andere medisch specialist daarom wijzen op uitgebreide medische informatie: het nascholingsartikel 'Onder narcose met een spierziekte, wat te adviseren aan de anesthesist en waarover de patiënt te informeren' van het medische tijdschrift Nervus en de bijbehorende tabel met aandachtspunten per spierziekte. Het artikel is beschikbaar via de website van Nervus of hier gratis te downloaden:

Download artikel Onder narcose met een spierziekte

Download tabel Specifieke adviezen per spierziekte

U kunt uw behandelaars in aanloop naar de operatie op deze informatie wijzen, of de teksten printen en zelf aan hen overhandigen. Een samenvatting in niet-medische taal vindt u op deze pagina’s:

Bij spoed: informatie bij de hand

Bij spoed of een verminderd bewustzijn bent u mogelijk niet in staat zelf de arts te informeren over uw diagnose. Draag daarom de informatie over uw ziekte bij u, bijvoorbeeld op een SOS-kaartje of alarmpenning en een ICE-app op uw telefoon.
U kunt gratis een SOS-kaartje downloaden voor FSHD, IBMMD en myasthenie.