Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metSpinale spieratrofie type 1 (SMA type 1)

SMA type 1 is een ernstige erfelijke spierziekte die zich op babyleeftijd openbaart.

Wat is SMA 1?

SMA type 1 (spinale musculaire atrofie type 1) is een ernstige spierziekte, die ontstaat door een erfelijke fout in het SMN 1-gen. De tekenen worden in de eerste zes maanden na de geboorte duidelijk. De baby´s voelen slap aan. Zonder behandeling leren ze niet omrollen, het hoofd optillen of zelfstandig zitten. 
Meer over de oorzaak en verschijnselen van SMA type 1

Folder over SMA type 1

Een samenvatting van de informatie over SMA type 1 vind je in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten over SMA

  • Van elke 100.000 mensen hebben er ongeveer tien mensen SMA
  • Het type is niet altijd meteen duidelijk
  • In 50-60% van de gevallen gaat het om SMA type 1
  • SMA is een erfelijke spierziekte

Behandeling van SMA

Tussen 2017 en 2021 zijn er drie middelen tegen SMA in Europa op de markt gekomen. Alle drie zijn ze gericht op het verhogen van de hoeveelheid SMN-eiwit in de spieren. Het SMA-expertisecentrum kan meedenken welke therapie mogelijk geschikt is voor je kind. 
Meer over therapie tegen SMA

Ook met een goede medische begeleiding, hulpmiddelen en adviezen over het stimuleren van de normale ontwikkeling is winst te behalen. 
Meer over diagnose en behandeling van SMA type 1

Andere typen SMA

Naast SMA type 1 bestaan er ook andere vormen van SMA, bijvoorbeeld SMA type 2 en type 3. Die komen op iets oudere (kinder)leeftijd tot uiting. Het komt voor dat een kind met de diagnose SMA type 1 toch SMA type 2 blijkt te hebben. Een kind ontwikkelt zich dan beter dan op basis van de eerste diagnose verwacht mocht worden. De levensverwachting is dan langer. Ook medicatie kan een positief effect hebben op de overleving en de ontwikkeling. Of dat op de lange termijn zo blijft, is niet te zeggen. Daarvoor zijn de medicijnen nog niet lang genoeg beschikbaar.
Meer over SMA type 2 
Meer over SMA type 3 

Leestip

In de brochure Spinale musculaire atrofie (SMA typen 0 tot en met 4), Diagnose en behandeling staat beschreven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en wat de juiste behandeling is. De brochure geeft veel feiten over SMA, over de oorzaak, het stellen van de diagnose, de erfelijkheid en behandelmogelijkheden. Leden en abonnees kunnen de uitgave gratis downloaden via hun persoonlijke pagina. Bestellen via de webwinkel kan ook.

Bestellen in de webwinkel

Informatie voor de hulpverlener

SMA is een zeldzame ziekte. Mogelijk is de behandelaar niet op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Geef daarom zelf de benodigde informatie aan de huisarts, fysiotherapeut of de kinderarts en kinderneuroloog

De informatie voor hulpverleners is (onder meer) gebaseerd op de uitgebreide Richtlijn SMA type 1, geschreven voor alle bij SMA type  1 betrokken hulpverleners. Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Download Richtlijn SMA type 1

Brochures met tips

Ondanks hun ziekte zijn baby's met SMA type 1 zeer geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Voor ouders van deze baby´s zijn er twee brochures met tips voor het dagelijks leven Beide zijn gratis te downloaden.

Wetenschappelijk onderzoek naar SMA

Wetenschappers, ook in Nederland, blijven zich bezighouden met de ontwikkeling van manieren om SMA bij de oorzaak aan te pakken. Mensen met SMA kunnen zich aanmelden voor het nationale SMA-register en daarmee een bijdrage leveren aan verder onderzoek. Meer over de stand van zaken in het onderzoek vind je op de site van het SMA-expertisecentrum.

Spieracademie

SMA-registratie

Help onderzoekers meer te weten te komen over SMA

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het