Vakantie met minder kosten

Matching houses: veel mensen hebben wel interesse in huizenruil, maar zetten niet de stap om hun eigen huis aan te bieden. Sta je open voor huizenruil en wil je dat de site van 'Matching houses' een succes wordt? Meld je huis dan aan op deze site die huizenruil mogelijk maakt voor mensen (en hun gezinnen) die te maken hebben met fysieke beperkingen.
matchinghouses.com

Stichting ‘Reis met je Hart’: maakt vakanties mogelijk voor mensen die al een tijdje niet op vakantie zijn geweest en het financieel niet makkelijk hebben.
reismetjehart.nl

Villa Pardoes: heb je een ernstig ziek kind tussen de 4 en 12 jaar, en je woon je in Nederland? Dan kun je je aanmelden met je gezin voor een éénmalig gratis verblijf in Villa Pardoes.
villapardoes.nl

Fondsen in Nederland

Voor extra kosten voor vervoer, aanpassingen, begeleiding en verblijf tijdens een vakantie kun je in een aantal situaties aankloppen bij fondsen. Hiervoor is meestal een inkomenstoets en een brief van een maatschappelijk werker of arts nodig. Het gaat vaak om vakanties in Nederland.

Enkele fondsen zijn:

Fonds Kind en Handicap
Stichting De Lichthoeve
Stichting Zonnewende