Indicatiestelling langdurige zorg

Hebt u langdurige, intensieve zorg nodig? Vraag een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Ondersteuning bij de indicatie

U hebt recht op ondersteuning bij de indicatiestelling. Onafhankelijke ondersteuning door iemand die u helpt om te krijgen wat u nodig hebt. Dat kan iemand uit uw directe omgeving zijn: uw partner, kind, een goede vriend of vrijwilliger van een belangenorganisatie. Het kan ook een professionele ondersteuner zijn. In de praktijk gaat het meestal om dezelfde organisaties die u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente.
Meer over onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgprofiel

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, verzamelt het CIZ informatie over uw gezondheid en uw situatie. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Het CIZ zal u ook vragen wat u zelf kunt doen en welke zorg en hulp u krijgt van mensen uit uw omgeving.
Het CIZ bekijkt eerst of u voldoet aan de criteria voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het voornaamste criterium is dat u permanent toezicht nodig hebt of zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid. Is dat niet het geval (omdat u zich thuis goed kunt redden, met hulp van mantelzorg en de wijkverpleging), dan zal het CIZ u verwijzen naar de wijkverpleging.
Meer over de wijkverpleging

Voldoet u wel aan de criteria, dan bepaalt het het CIZ een zogenoemd ‘zorgprofiel’. Daar staat in welke zorg u in uw situatie nodig hebt. Hebt u na verloop van tijd meer zorg nodig? Neem dan contact op met het CIZ voor een herindicatie. Of maak gebruik van de regelingen voor meerzorg, boven de indicatie.
Meer over meer zorg

Overleg met het zorgkantoor

Komt het CIZ tot de conclusie dat u inderdaad in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), stuurt men die beslissing niet alleen naar u, maar ook naar het zorgkantoor in uw regio. Dat zorgkantoor neemt vervolgens contact met u op. Met het zorgkantoor bespreekt u hoe u de zorg wilt organiseren.
U kunt kiezen voor opname in een instelling. U overlegt dan met het zorgkantoor over welke instelling dat gaat worden.
Meer over opname in een instelling

U kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. U overlegt dan met het zorgkantoor welke instelling de zorg bij u thuis gaat leveren. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget, om die zorg thuis zelf te organiseren.
Meer over thuis wonen met langdurige, intensieve zorg