Thuis wonen met intensieve zorg

Langdurige, intensieve zorg kan thuis geleverd worden.

Hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, dan kunt u ervoor kiezen om die zorg thuis geleverd te krijgen. Dat kan in natura, via een zorginstelling of in de vorm van een persoonsgebonden budget. In beide gevallen komt u mogelijk in aanmerking voor aanvullende zorg: meerzorg of persoonlijke assistentie.

Volledig pakket thuis

Bij een volledig pakket thuis krijgt u alle zorg, hulp, begeleiding en voorzieningen die u in een instelling zou krijgen bij u thuis geleverd, dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook maaltijden, huishoudelijke hulp en begeleiding bij het dagelijks leven. U moet wel uw eigen woonlasten blijven betalen zoals de huur of hypotheek en de vaste lasten voor gas, licht en water, verzekeringen enzovoort.

Modulair pakket thuis

U hoeft niet alle zorg via een zorginstelling thuis geleverd te krijgen. U kunt ook kiezen voor een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Deze combinatie heet: het modulair pakket thuis. U krijgt dan bovendien geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden - die moet u zelf regelen of hiervoor aankloppen bij het loket Wmo van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget

Het zorgkantoor kan uw indicatie omrekenen in een budget. U kunt dat budget inzetten om zelf de zorg, hulp en begeleiding in te kopen die u nodig hebt.
Meer over het persoonsgebonden budget voor langdurige, intensieve zorg thuis

Woningaanpassingen

Hebt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt u woningaanpassingen nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanpassing, net als bij ieder ander. Er is wel een verschil: als Wlz-gerechtigde betaalt u voor woningaanpassingen geen (extra) eigen bijdrage.
Meer over woningaanpassingen

Meer zorg

Uw indicatie kan onvoldoende zijn om alle zorg te kunnen leveren die u nodig hebt om zelfstandig thuis te blijven wonen. In dat geval kunt u via het zorgkantoor extra zorg toegewezen krijgen. Dat kan op verschillende manieren: via toeslagen, meerzorg, persoonlijk assistentiebudget (PAB) of extra kosten thuis (EKT).
Meer over meer zorg, boven de indicatie

Logeeropvang

Woont u thuis met langdurige, intensieve zorg, dan kan het voor u en voor de mensen om u heen erg prettig zijn als u zo nu en dan in een zorginstelling kunt verblijven. Zulke logeeropvang geeft iedereen even wat 'lucht'. Hebt u al een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, dan kunt u een aanvullende indicatie voor logeeropvang aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U krijgt maximaal twee etmalen per week logeeropvang. U kunt deze etmalen wel 'sparen' voor een wat langer verblijf, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode van uw mantelzorger.
Meer over logeeropvang

Eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook als u thuis blijft wonen. Ook als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget. U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage.
Meer over de eigen bijdrage in de Wlz

Meer informatie