Spinale spieratrofie, algemeenInformeer de hulpverlener

Informeer spoedzorgverleners

In geval van spoed kan het medisch handelen bij mensen met een spierziekte afwijken van de reguliere spoedhulp. Daarom is het SOS-kaartje SMA ontwikkeld. Op het SOS-kaartje staat in een paar zinnen welke medische handelingen wel en niet gedaan kunnen worden bij mensen met SMA. We raden aan de SOS-kaart altijd bij je te dragen. Meer over spoedzorg

SOS-kaart SMA downloaden

Neem mee voor uw huisarts

Iemand met SMA wordt, als het goed is, behandeld door een neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts. Toch is het belangrijk dat de huisarts ervan op de hoogte is als u of uw kind SMA heeft. Ook bij een zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener. De huisarts speelt een belangrijke rol in de begeleiding.
Huisartsen kennen over het algemeen het ziektebeeld niet, daarvoor is het te zeldzaam en onbekend. Daarom heeft Spierziekten Nederland samen met het Nederlands Huisartsengenootschap een brochure geschreven. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang.

Huisartsenbrochure downloaden

U kunt deze uitgave ook bestellen via de webwinkel

Neem mee voor uw fysiotherapeut

Kinderen en volwassenen met SMA kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie. Fysiotherapie kan helpen bij het omgaan met de beperkingen die de ziekte in het dagelijks leven met zich meebrengt, ook bij verschijnselen als pijn en vermoeidheid.
De brochure Kinderfysiotherapie en fysiotherapie bij SMA is geschreven voor de kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut. Er staat informatie in die van belang is bij de fysiotherapeutische behandeling van iemand met SMA.
De informatie is samengesteld in samenwerking met het SMA-expertisecentrum, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), gespecialiseerde fysiotherapeuten, revalidatieartsen en patiëntvertegenwoordigers.
U kunt deze publicatie aan de fysiotherapeut geven en de inhoud met elkaar bespreken.

Fysiotherapiebrochure downloaden

U kunt de brochure voor de fysiotherapeut ook bestellen in de webwinkel

Meer over fysiotherapie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.