Hulpmiddelen en (woning)aanpassingen

Helpdesk Hulpmiddelen Spierziekten Nederland

De Helpdesk Hulpmiddelen van Spierziekten Nederland biedt een schat aan praktische informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Op de hulpmiddelenwebsite kun je zien welke hulpmiddelen er zoal beschikbaar zijn. 
Wil je met de mensen van de Helpdesk en anderen tips en ervaringen over hulpmiddelen uitwisselen? Dan kun je terecht op het hulpmiddelenkanaal op Myocafé, de online ontmoetingsplaats voor mensen met een spierziekte. 
Meer over de Helpdesk Hulpmiddelen

Aanvraag en vergoeding hulpmiddelen

  • De ergotherapeut adviseert over welke hulpmiddelen handig voor jou zijn, maar weet ook hoe je de aanvraag van hulpmiddelen het beste kunt aanpakken. Informeer ernaar bij je ergotherapeut. 
  • Een aantal algemene tips bij de aanvraag van een hulpmiddel vind je bij het zorgthema: Hulpmiddelen
  • Meer informatie over wet- en regelgeving bij de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen.

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen worden in veel gevallen vergoed vanuit de zorgverzekering. De zorgverzekeraar kan een hulpmiddel in eigendom van de verzekerde geven, of deze aan de verzekerde uitlenen. De ergotherapeut kan helpen bij de aanvraag van een medisch hulpmiddel. Heb je het hulpmiddel langer nodig dan de termijn die de zorgverzekeraar daarvoor heeft vastgesteld, dan moet je ruim vóór het aflopen van die termijn de zogeheten kortdurende uitleen formeel laten wijzigen in een langdurige uitleen (denk bijvoorbeeld aan een trippelstoel). Ook hierbij kan de ergotherapeut je helpen.

Veel hulpmiddelen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van een vergoeding. Die zul je dus zelf moeten aanschaffen. Dat geldt bijvoorbeeld voor sta-opstoelen zonder zitorthese of voor eenvoudige hulpmiddelen om te kunnen eten of drinken.

Meer over medische hulpmiddelen

Hulpmiddelen en aanpassingen op school of je werk

Het UWV verstrekt hulpmiddelen en aanpassingen voor op school, studie of werk. Let op: het UWV is het aanspreekpunt voor volwassenen, maar dus óók voor kinderen en jongeren. Vraag de ergotherapeut om advies over welke hulpmiddelen het beste zijn in jouw situatie en hoe je die kunt aanvragen. De hulpmiddelen die je via het UWV kunt krijgen, vallen onder twee categorieën, met elk een andere aanvraagprocedure:
    a. hulpmiddelen die zijn gebonden aan de school of werkplek. Denk aan een aangepast bureau op kantoor of een aangepaste stoel/tafel op school. Voor een hulpmiddel op school of werk is de school dan wel de werkgever degene die de aanvraag doet bij het UWV.
    b. Hulpmiddelen die zijn gebonden aan een persoon. Denk aan een aangepaste auto. Dit soort persoonlijke hulpmiddelen vraag je zelf aan bij het UWV.
Meer over hulpmiddelen en aanpassingen voor op school, studie of werk

Ook voor persoonlijke mobiliteit zijn er mogelijkheden, ongeacht of het om activiteiten gaat in de privésfeer of op school/werk. Vraag ook hierbij advies aan de ergotherapeut.
Meer over de mogelijkheden voor persoonlijke mobiliteit

Woningaanpassingen

Er is veel mogelijk op het gebied van woningaanpassingen. Vergoeding van bepaalde woningaanpassingen regelt je gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpassing in huis begint altijd met een keukentafelgesprek met een Wmo-consulent. Betrek de ergotherapeut al bij de voorbereidingen van dat keukengesprek. Bij de aanvraag kan een programma van eisen, opgesteld door een ergotherapeut, goed van pas komen.

Meer over woningaanpassingen

Ergotherapie kan van betekenis zijn bij:

  • dagelijks functioneren thuis, op school of op je werk
  • aanpassingen thuis, op school of op je werk
  • aanleren van een goede zit- en lighouding 
  • het goed verdelen van je energie en het leren omgaan met vermoeidheid
  • verminderen van pijn
  • voor kinderen: aangepast spelen
  • aanmeten / laten uitproberen van hulpmiddelen